Käesolevad müügitingimused reguleerivad Filtrimeister.ee e-poes kliendi ja müüja vahelisi tingimusi.

1. Müügitingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad www.Filtrimeister.ee veebipoest ostja ja müüja edaspidi Filtrimeister) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Filtrimeistri veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
1.3. Filtrimeister jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.Filtrimeister.ee
1.4. Veebipoes olevate toodete pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikest toodetest.
1.5. Veebipoes olevate toodete kirjelduses võib esineda tahtmatuid vigu. Soovitame kontrollida andmeid tootjate kodulehtedelt.
1.6. Filtrimeistril on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgnevatel juhtudel:

–  kaup on laost otsa saanud;
–  kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui ostja ei vasta Filtrimeister poolt kehtestatud tingimustele.

Kui Filtrimeistril ei ole võimalik tellimust täita, võtab Filtrimeister ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

2. Hinnad

2.1. Kõik Filtrimeistri veebipoes toodud hinnad on eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu, vastavuses käibemaksuseaduses (KMS) kehtivale käibemaksumäärale.
2.2. Hinnale lisandub transpordi hind vastavalt ostja valitud tarneviisile.
2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (1 päev pärast tellimuse vormistamist).
2.4 Tellimuste eest tasumine toimub kliendi valikul kas a) sularahas kauba kättesaamisel; b) arve alusel pangaülekandega; c) läbi pangalingi või d) krediidilepingu olemasolul järelmaksuga.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud kaup ostukorvi.
3.2. Ostukorvi sisu nägemiseks valige veebilehe paremalt ülevalt nurgast ostusumma peale.
3.3. Tellimuse vormistamiseks valige teile sobiv toodete kohale toimetamise viis.
3.4. Pärast kohale toimetamise viisi valimist, täitke nõutud andmeväljad teie andmetega.
3.5. Andmete sisestamise järel valige teile sobiv makseviis.
3.6 Tellimuse kinnitamiseks tehke linnuke valiku „jah, olen nõus tingimustega” ette ja seejärel valige „Edasi”.
3.7. Veebipoes Filtrimeister sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel E-R 10.00-16.00. Kui tellimus esitatakse reedel või muule puhkepäevale eelneval viimasel tööpäeval pärast 12.00, siis käsitletakse Teie tellimus järgneval tööpäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Kauba müügilepinguga kohustub Filtrimeister andma ostjale üle olemasoleva, valmistatava või Filtrimeistri poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku ostjale, ostja aga kohustub Filtrimeistrile tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.
4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annuleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.
4.3. Müügileping jõustub pärast ostja tehtud makse laekumist Filtrimeistri pangakontole või krediidilepinguga müügi puhul peale tellimuse kinnitamist Filtrimeister poolt.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist on kaupu võimalik kätte saada neljal moel:
5.1.1. Kullerfirma toimetab kauba Teieni tellimusel märgitud aadressil;
5.1.2. Kaup saadetakse Teieni tellimusel märgitud SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati
5.1.3 Kaubale saab eelneva kokkuleppe alusel ise järgi tulla;
5.1.3 Väiksemad tooted saabuvad Eesti Posti ümbrikuga;
5.2. E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest veebipoe pangakontole.
5.3 Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmetele sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
5.4. Filtrimeister ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Filtrimeister ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. 14-päevane tagastamisõigus kehtib ainult eratarbijatele. Juriidilistele isikutele  taganemisõigust ei kohaldata.
6.2. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).
6.3. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
6.4. Kauba tagastamiseks tuleb täita Filtrimeister lehel kauba tagastus vorm või esitada vabas vormis kauba ostust taganemise avaldus ning saata see aadressile info@filtrimeister.ee hiljemalt taganemisõiguse kasutamise  (14p) viimasel päeval enne 17.00, kauba kättesaamisest.
6.5. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.6. Filtrimeister tagastab taganemisavalduse kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

6.7. Kõik otseselt kaubast taganemise kulud kannab ostja.

7. Vääramatu jõud

7.1. Filtrimeister ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Filtrimeister ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. Ostja annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda ostja isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadess) ning edastada logistikapartneritele isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
8.2. Filtrimeistril on õigus kasutada ostja kontaktandmeid reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks ostjale.
8.3. Ostjal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
8.4. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab ostja personaalselte pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka veebipoel ligipääs.

8.5. Isikuandmeid säilitatakse Filtrimeister serveris 7 aastat, alates Filtrimeistrile andmete edastamisest kliendi poolt. Täpsemate andmete saamiseks isikuandmete kasutamise, säilitamise ja hävitamise kohta on kliendil õigus pöörduda Filtrimeister klienditoe aadressil info@filtrimeister.ee

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Filtrimeister vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Juriidilistele isikutele võimaldame 1-kuulist pretensiooni esitamise aega.
9.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt ühe kuu jooksul Filtrimeister’e poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Teade kauba mittevastavusest tuleb saata Filtrimeister’e e-posti aadressil info@filtrimeister.ee või helistada telefonil +372 655 7530. Juhul kui ostja ei teavita kauba mittevastavusest käesolevas punktis sätestatud tähtaja jooksul, vabaneb Filtrimeister vastutusest kauba mittevastavuse eest.
9.3. Kauba puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamine, k.a juhul kui tarnitud kaup erineb tellitud kaubast, millest tuleb teavitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 1 tööpäeva jooksul tellimuse kättesaamisest.
9.4. Filtrimeister vastutab kauba nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates kauba kasutajale üleandmisest alljärgnevatel tingimustel:

– esimese kuue kuu jooksul alates kauba üleandmise hetkest eeldatakse, et kauba mittevastavus oli olemas juba kauba üleandmise hetkel s.o. kauba kvaliteedile vastavuse tõendamiskohustus lasub Filtrimeistril.
– pärast kuue kuu möödumist kauba üleandmise hetkest lasub kauba kvaliteedile mittevastavuse tõendamiskohustus ostjal.

9.5. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Filtrimeister ja ostja omavahel kokku.
9.6. Filtrimeister ei vastuta ostja süül kaubal tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena,
9.7. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@filtrimeister.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja kauba tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
9.8. Pretensioon kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates kauba nõuetele mittevastavuse puuduse avastamisest.
9.9. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9.10. Ostjal on õigus nõuda Filtrimeisterilt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Filtrimeistril ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub.

10. Ostja õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1. Kui Filtrimeister on keeldunud ostja kaebust lahendamast või ostja ei ole nõus Filtrimeistri pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu. Ostja võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate nõustamiskeskusesse.